Acest contract se aplica site-ului www.powerlaptopservice.ro , serviciilor si continutului acestuia.
Site-ul www.powerlaptopservice.ro, serviciile si continutul acestuia va sunt oferite conditionat de acceptarea dvs fara nici o modificare a conditiilor din prezentul contract. Daca nu acceptati termenii si conditiile statuate in acest document, nu folositi site-ul www.powerlaptopservice.ro si serviciile oferite prin intermediul lui. Prin utilizarea sitului, indicati ca acceptati sa respectati “Termenii si Conditiile” noastre. www.powerlaptopservice.ro poate revizui acest document oricand, prin actualizarea acestei pagini. Va recomandam sa vizitati aceasta pagina periodic pentru a citi “Termenii si Conditiile”.

Termeni generali

Prezentul document continand termenii si conditiile de utilizare ale siteului www.powerlaptopservice.ro (denumit in continuare „Termeni si Conditii”) stabileste care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa siteul www.powerlaptopservice.ro , ori poate utiliza in orice mod serviciile oferite prin intermediul siteului.

In intelesul Termenilor si Conditiilor:
– „site” inseamna in continuare siteul de internet www.powerlaptopservice.ro ;
– „Administratorul siteului” inseamna Emporis Networks SRL;
– „Serviciul” inseamna orice serviciu oferit pe site, si/sau orice modul sau componenta a acestuia;
– „Utilizatorul” inseamna in continuare orice persoana care viziteaza sau acceseaza siteul, care isi creeaza cont pe site sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv Serviciul.

Neacceptarea acestor Termeni si Conditii, ori a oricarei prevederi din acestea, astfel cum acestea sunt formulate prezentul act, atrage obligatia Utilizatorului de a inceta de indata accesarea siteului; accesarea sau vizitarea in continuare a siteului, a oricarei pagini din acesta si/sau utilizarea Serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestea.

Acest site este intretinut si administrat de Emporis Networks SRL, persoana juridica, avand sediul social in Str Sachelarie Visarion, nr 13A, Sector2, Piata Iancului, Bucuresti, avand numar de ordine in Registrul Comertului J15/128/2012 , cod unic de inregistrare fiscala RO29823056, email: office@powerlaptopservice.ro .
Intregul continut al site-ului (texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafica web, scripturi etc.)– www.powerlaptopservice.ro – este integral proprietatea Emporis Networks SRL si a furnizorilor sai si este aparat de Legea pentru protectia drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul Emporis Networks SRL a oricaror elemente enumerate se pedepseste conform legislatiei in vigoare.

Drepturile asupra continutului siteului

Continutul si elementele de grafica ale siteului, inclusiv, dar fara a se limita la acestea, intreg continutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de site) apartin Administratorului siteului si partenerilor sai si reprezinta continutul siteului. Prin derogare de la prevederea precedenta, nu apartin Administratorului siteului sau partenerilor sai acele materiale pentru care pe site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt detinator sau o alta sursa si nici opiniile si/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii siteului fata de materialele de orice fel postate pe site sau fata de Continutul siteului in general.

In cazurile in care continutul siteului, indiferent de zona in care se afla in site si indiferent de tip este preluat de Administratorului siteului de la alti producatori/emitenti de continut sau materiale in format text, imagine, grafica, secvente video, dar fara a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizeaza cu respectarea prevederilor legale si regulilor incidente in asemenea cazuri.

Utilizatorii inteleg si accepta ca toate informatiile, datele, materialele postate pe site au doar un caracter informativ si orientativ si ca Administratorul siteului nu poate fi tras la raspundere in niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea Continutului siteului sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Administratorul siteului si partenerii sai le detin asupra/in legatura cu siteul, Continutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenta a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora. Utilizatorii inteleg si accepta ca, in cazul incalcarii vreunei prevederi de mai sus in orice masura, vor putea fi trasi la raspundere fata de autorii/proprietarii Continutului siteului.

Continutul siteului, indiferent de zona in care se afla in site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fara nicio intentie directa ori indirecta privind obtinerea de profituri sau castiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in orice alte scopuri decat cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Administratorului siteului.

Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia totala sau partiala, integrala sau modificata a continutului acestui site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in orice alte scopuri decat cele personale; Administratorul siteului isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus.

Nota de informare privind protectia datelor personale

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Administratorul siteului va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Va informam ca datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza Administratorului siteului sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a Serviciului. Utilizatorii inteleg si accepta ca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre Administratorului siteului a serviciilor pe internet, a serviciilor de reclama, marketing si publicitate, statistica si/sau furnizare bunuri si servicii.

Stocarea de informatii sau obtinerea accesului la informatia stocata in echipamentul terminal al utilizatorului este efectuata de Administratorul siteului numai in urmatoarele scopuri: furnizarea de servicii pe internet, in scop de marketing, reclama si publicitate si / sau furnizarea de bunuri si servicii. Tertii care stocheaza informatii sau au acces la informatiile stocate in echipamentul terminal al utilizatorului siteului www.powerlaptopservice.ro sunt: furnizorii de publicitate, furnizorii de servicii de analiza a audientei si a performantei siteului si furnizorii de bunuri si servicii. Scopul general al procesarii acestor informatii de catre terti este furnizarea de servicii de reclama, marketing si publicitate.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Legatura cu alte site-uri

Utilizatorii inteleg si accepta ca siteul poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse si/sau servicii catre care trimit bannerele publicitare postate pe site ori microsite-uri publicitare, dar fara a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul siteului utile in legatura cu Continutul siteului, dar care nu se afla sub controlul sau indrumarea sa.

Administratorul siteului este absolvit de orice raspundere in ceea ce priveste continutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus mentionate, precum si corectitudinea si exactitatea acestora, iar Utilizatorii inteleg si accepta ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre Administratorul siteului.

Limitarea raspunderii

Administratorul siteului nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres pentru continutul de orice fel al siteului sau pentru intreg continutul oferit de catre Utilizatori. Administratorul siteului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil.

Administratorul siteului nu ofera niciun fel de garantii sau raspundere pentru Continutul siteului si in nicio situatie nu poate fi facut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei parte, secventa, modul al Continutului de pe site sau din imposibilitatea utilizarii acestuia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale Continutului siteului.

Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul siteului este absolvit de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea siteului, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori in furnizarea Serviciului, precum si in orice situatie in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus se datoreaza in mod direct si exclusiv culpei grave a Administratorului siteului.

In mod expres, Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul siteului este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciul precum si din utilizarea Continutului siteului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.

Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul siteului este absolvit de orice raspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul Serviciului, precum si pentru bunurile sau serviciile furnizate de catre autorii acestor mesaje publicitare.

In cazurile de forta majora, Administratorul siteului si/sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic Administratorului siteului, conexiunii la internet, conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat sistemele siteului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze, sa asigure si despagubeasca integral pe Administratorul siteului si/sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara niciun fel de limitare, onorariile avocatilor, expertilor si consultantilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorului in legatura cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciul.

Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor si ale Administratorului siteului, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a municipiului Bucuresti.

Modificarea Termenilor si Conditiilor

Administratorul siteului are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nicio notificare prealabila si fara a fi obligat sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare va fi considerata ca fiind acceptata deplin si neconditionat de catre oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de site sau de Serviciu ori prin accesarea siteului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea siteului si/sau utilizarea in orice mod a Serviciului.